• Eesti
  • Russian
  • English

Tegevusalad

  • sadamate ja veekogude süvendus
  • veevarustus-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemide ehitus
  • gaasitööd
  • süvendus-, hüdrotehnilised- ning maaparandustööd
  • elektri- ja sidetööd
  • kaevetööd
  • telekommunikatsioon